Pagrindinė informacija vaistus skiriantiems ligoninės vaistininkams

informacinė medžiaga pagrindinės žinutės priemonių rinkinio medžiaga

Uždaviniai

1.    Jūsų uždaviniai, susiję su antibiotikų vartojimo padėties gerinimu [42,56,76,94,95]:
a)    kaip svarbiam šios grupės nariui, dalyvauti antibiotikų vartojimo valdymo grupės veikloje;
b)    įgyvendinant antibiotikų vartojimo valdymo programą, bendradarbiauti su infekcinių ligų specialistu ir klinikiniu mikrobiologu;
c)    gerinti antibiotikų skyrimo tvarkos kokybę (pvz., tikrinti, ar antibiotikas nesąveikauja su kitais vaistais, optimizuoti vaisto dozę ir jo vartojimo būdą, padėti išvengti nepageidaujamų reiškinių);
d)    konsultuotis su vaistus skiriančiais ligoninės gydytojais ir teikti jiems grįžtamąją informaciją, kad būtų užtikrinta antibiotikų skyrimo tvarkos kokybė;
e)    įgyvendinti intervencines priemones, susijusias su vaistų žinyne nustatytais apribojimais (pvz., su išankstiniu patvirtinimu ir poregistraciniu laikotarpiu susijusiais reikalavimais) ir vertinti, kaip laikomasi tų apribojimų;
f)    stebėjimo ir lyginamosios analizės tikslais analizuoti duomenis apie antibiotikų vartojimą ir išlaidas antibiotikams;
g)    padėti įgyvendinti įrodymais pagrįstas ligoninės gaires dėl antibiotikų vartojimo gydant paplitusias infekcijas ir taikant chirurginę profilaktiką;
h)    tvarkyti savo ligoninės antimikrobinių medžiagų sąrašą (t. y. vaistų, kuriuos savo pacientams gali išrašyti vaistus skiriantys gydytojai, sąrašą).

Ką turėtumėte žinoti

2.    Laikantis vaistų sąraše nustatytų apribojimų ir su išankstiniu patvirtinimu ir poregistraciniu laikotarpiu susijusių konkretiems antibiotikams keliamų reikalavimų, mažėja šių antibiotikų vartojimas intensyviosios priežiūros skyriuose [43].

3.    Pagal vaistininko rekomendacijas pereinant nuo gydymo parenteriniu būdu vartojamais vaistais prie gydymo geriamaisiais vaistais, gerėja klinikiniai gydymo rezultatai (pvz., sutrumpėja parenterinės terapijos trukmė, bet tai neturi neigiamos įtakos klinikiniams gydymo rezultatams) [56].

4.    Naudojant specialias užsakymo formas, apribojama perioperacinės profilaktikos antibiotikais trukmė ir sumažėja infekcijų operuojamoje vietoje, taip pat antibiotikų vartojimas ir išlaidos [56].

5.    Skubiosios pagalbos skyriuje vaistininkai gali atlikti kelias funkcijas, pvz., nedelsdami pateikti savo pastabas ir konsultuoti vaistų skyrimo klausimais, taip pat vertinti vaistų sąveikos atvejus. Tai padeda sutrumpinti gydymo trukmę ir sumažinti bendras pacientų priežiūros išlaidas [77].

Ką galite padaryti arba kokiais klausimais galite bendradarbiauti

6.    Padėkite parengti ir įgyvendinti antibiotikų vartojimo valdymo programą savo organizacijoje [69,94].

7.    Vaistus skiriantiems gydytojams teikite grįžtamąją informaciją ir patarkite dėl antibiotikų pasirinkimo, vaisto dozės, gydymo trukmės optimizavimo ir vaisto vartojimo būdo [31,94].

8.    Raginkite gydytojus praktikus laiku pereiti nuo gydymo parenteriniu būdu vartojamais vaistais prie gydymo geriamaisiais vaistais [56].

9.    Tikrinkite, ar antibiotikų receptai išrašomi laikantis gydymo antibiotikais protokolų, remiantis įrodymais pagrįstomis gairėmis. Pastebėję, kad ligoninės ar sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai nesilaiko gairių ar protokolų, pasiteiraukite, kodėl jie taip elgiasi, ir pateikite jiems priemones, kurios leistų suprasti, ką jie daro neteisingai [69] [bendru ekspertų sutarimu].

10.    Rinkite duomenis apie antibiotikų vartojimą ir išlaidas antibiotikams skyriaus ir ligoninės lygmenimis ir dalinkitės šiais duomenimis [56,76].

11.    Kartu su vaistus skiriančiais gydytojais informuokite pacientus, kurie išrašyti iš ligoninės turės tęsti antibiotikų terapiją, apie antibiotikų vartojimą namuose [31]

12.    Vaistus skiriantiems ligoninių gydytojams nuolat renkite mokymus racionalaus antibiotikų vartojimo klausimais ir dalyvaukite posėdžiuose, skirtuose įrodymais pagrįstų ligoninės gairių dėl antibiotikų vartojimo įgyvendinimo klausimams. [31,53,94,95].