Kampanje iz cijelog svijeta

Inicijativi Europski dan svjesnosti o antibioticima priključile su se i druge kampanje iz cijelog svijeta koje su usmjerene na razboritu upotrebu antibiotika i antimikrobnu otpornost.

Australia

Canada

Japan

New Zealand

United Kingdom

United States