Agencije EU-a i suradnja EU-a na međunarodnoj razini

Kada je riječ o Europskom danu svjesnosti o antibioticima, ECDC blisko surađuje s agencijama EU-a kao što su Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Europska agencija za lijekove (EMA) i Europska agencija za okoliš (EEA). ECDC također sudjeluje u Transatlantskoj radnoj skupini za antimikrobnu otpornost (TATFAR) te je u bliskom kontaktu sa Zajedničkom akcijom EU-a za antimikrobnu otpornost i infekcije povezane s pružanjem zdravstvene skrbi.