Partneri

mreže i partnerstva

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti blisko surađuje s Europskom komisijom i drugim agencijama, dionicima i organizacijama EU-a koji provode kampanje za podizanje svijesti o razboritoj upotrebi antibiotika u kontekstu zdravlja ljudi i zdravlja životinja, u skladu s pristupom Europske komisije „Jedno zdravlje”. U okviru Europskog dana svjesnosti o antibioticima pozdravljaju se dijalog i partnerstva s drugim organizacijama koje su zainteresirane za sudjelovanje u toj inicijativi.