Gníomhaireachtaí an AE agus comhar idirnáisiúnta an AE

Oibríonn an ECDC i ndlúthchomhar le gníomhaireachtaí an AE, cosúil leis an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA), an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA), agus an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA) le haghaidh an Lá Feasachta Eorpach maidir le hÚsáid Antaibheathach. Chomh maith leis sin, glacann an ECDC páirt sa Tascfhórsa Trasatlantach maidir le hÁbhair Fhrithmhiocróbacha (TATFAR) agus tá sé i ndlúth-theagmháil le Gníomhaíocht Chomhpháirteach an AE maidir le Frithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach agus Ionfhabhtuithe bainteach leis an gCúram Sláinte.