Comhpháirtithe

líonraí agus comhpháirtíochtaí

Oibríonn an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún Eorpach agus le gníomhaireachtaí eile de chuid an AE, geallsealbhóirí agus eagraíochtaí a bhfuil feachtais feasachta maidir le húsáid stuama antaibheathach a bhaineann le sláinte an duine agus sláinte ainmhithe araon á reáchtáil acu - ag teacht le ‘cur chuige Aon Sláinte Amháin’ an Choimisiúin Eorpaigh. Fáiltíonn EAAD roimh idirphlé agus comhpháirtíochtaí le heagraíochtaí eile ar spéis leo páirt a ghlacadh sa tionscnamh seo.