Ábhair do ghairmithe in ospidéil agus i suíomhanna eile cúram sláinte

Ábhair do ghairmithe in ospidéil agus i suíomhanna eile cúram sláinte amhail saoráidí cúraim fhadtéarmaigh, ar gairmithe iad a bhfuil róil dhifriúla acu san úsáid antaibheathach i suíomhanna den sórt sin agus a bhfuil a dtionchar féin acu ar an úsáid sin.

Príomhtheachtaireachtaí ginearálta do ghairmithe cúram sláinte in ospidéil agus i suíomhanna eile cúram sláinte

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

bileog eolais, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

Data

Infographic about antibiotic stewardship programmes

grafaic faisnéise, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí -

Príomhtheachtaireachtaí d’oideasóirí ospidéil

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

Data

Poster for prescribers in hospitals and healthcare settings: Prescriber's checklist

ábhar faisnéise, póstaer, ábhar foireann uirlisí

Príomhtheachtaireachtaí d’altraí

Data

Leaflet for nurses

bróisiúr, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

Data

Poster for nurses in hospitals and healthcare settings: Things to do to keep antibiotics working.

ábhar faisnéise, póstaer, ábhar foireann uirlisí

Príomhtheachtaireachtaí do shaoráidí cúraim fhadtéarmaigh [lianna agus bainisteoirí]

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

bróisiúr, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

Príomhtheachtaireachtaí don aonad dianchúraim [lianna agus bainisteoirí]

Data

Poster for intensive care unit physicians: Things to do to keep antibiotics working.

ábhar faisnéise, póstaer, ábhar foireann uirlisí

Príomhtheachtaireachtaí do rannóga éigeandála [lianna agus bainisteoirí]

Príomhtheachtaireachtaí do mhicribhitheolaithe cliniciúla

Príomhtheachtaireachtaí do chógaiseoirí ospidéil

Na príomhtheachtaireachtaí do dhochtúirí sóisearacha agus do mhic léinn 

Príomhtheachtaireachtaí do ghairmithe ospidéil um ionfhabhtú a chosc agus a rialú agus d’eipidéimeolaithe ospidéil

Príomhtheachtaireachtaí do speisialtóirí galar tógálach in ospidéil 

Príomhtheachtaireachtaí do bhainisteoirí/riarthóirí ospidéil