EU:n virastot ja EU:n kansainvälinen yhteistyö

Euroopan antibioottipäivää varten ECDC tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan elintarvikeviraston (EFSA), Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) kaltaisten EU:n virastojen kanssa. ECDC osallistuu myös mikrobilääkeresistenssiä käsittelevään transatlanttiseen erityistyöryhmään (TATFAR) ja tekee tiivistä yhteistyötä mikrobilääkeresistenssiä ja hoitoon liittyviä infektioita käsittelevän EU:n yhteisen toiminnan kanssa.