Põhisõnumid haiglaproviisoritele

teabematerjal põhisõnumid teabepakme materjal

Ülesanded

1.    Teie ülesanded antibiootikumide paremal kasutamisel on järgmised [42,56,76,94,95]:
a)    osaleda antibiootikumikasutuse kava rühmas selle olulise liikmena;
b)    teha koostööd infektsionisti ja kliinilise mikrobioloogiga, et rakendada antibiootikumikasutuse kava;
c)    parandada antibiootikumide määramise kvaliteeti (nt kontrollides ravimite koostoimet, optimeerides annustamist ja manustamisviise, ennetades kõrvalnähte);
d)    konsulteerida haiglaarstidega ja anda neile tagasisidet, et tagada antibiootikumide määramise kvaliteet;
e)    rakendada sekkumismeetmeid farmakopöa piirangutena, nt eelneva heakskiidu ja loa saamise järgsed nõuetena, ning hinnata nende piirangute järgimist;
f)    analüüsida antibiootikumide kasutamise ja maksumuse andmeid seire ja võrdlusanalüüsi eesmärgil;
g)    toetada sagedate infektsioonide ravis ja kirurgilises profülaktikas haigla antibiootikumide kasutamise tõenduspõhiseid suuniseid;
h)    hallata oma haigla antimikroobsete ainete farmakopöad (st haiglaarstide käsutuses olevate ravimite nimekirja).

Mida peaksite teadma?

2.    Farmakopöa piirangute järgimine ning teataud antibiootikumidele kehtestatud eelneva heakskiidu ja loa saamise järgsed nõuded vähendavad nende antibiootikumide kasutamist intensiivraviosakondades [43].

3.    Proviisori soovitatud üleminek parenteraalselt manustamiselt suukaudsele parandab kliinilisi tulemusi (nt lühendab parenteraalse ravi kestust, kahjustamata samas kliinilisi tulemusi) [56].

4.    Erilised tellimisvormid piiravad perioperatiivse antibiootikumprofülaktika kestust ja vähendavad infektsioonide esinemist operatsioonikohal, antibiootikumide kasutamist ja kulusid [56].

5.    Proviisoritel võib olla erakorralise meditsiini osakonnas mitmesuguseid rolle, sh reaalajas tagasiside andmine, ravimite määramise tavaga seotud konsulteerimine ning ravimite koostoime tuvastamine. Need vähendavad ravi kestust ja teenuste üldkulusid [77].

Mida saate teha ise või koostöös teistega?

6.    Toetage oma organisatsioonis antibiootikumikasutuse kava koostamist ja rakendamist [69,94].

7.    Andke haiglaarstidele tagasisidet ja nõuandeid antibiootikumide valiku, annuse, ravi kestuse optimeerimise ja ravimi manustamisviisi kohta [31,94].

8.    Soovitage arstidel muuta sobival ajal parenteraalne manustamine suukaudseks [56].

9.    Kontrollige, et antibiootikumide määramisel lähtutakse antibiootikumravi eeskirjadest, mis on koostatud tõenduspõhiste suuniste järgi. Kui märkate, et haigla või tervishoiuasutuse töötaja rikub suuniseid või eeskirju, küsige selgitust ja pakkuge abivahendeid, et ta mõistaks, mida ta tegi valesti [69] [ekspertide konsensus].

10.    Koguge ja levitage andmeid antibiootikumide kasutamise ja kulude kohta osakonna ja haigla tasandil [56,76].

11.    Koos haiglaarstidega andke patsientidele, kelle antibiootikumravi jätkub pärast haiglast lahkumist, teavet antibiootikumide kodus kasutamise kohta [31].

12.    Koolitage haiglaarste regulaarselt antibiootikumide mõistliku kasutamise teemal ja osalege koosolekutel, kus käsitletakse antibiootikumide kasutamise tõenduspõhiste suuniste rakendamist haiglas [31,53,94,95].