Euroopa Liidu asutused ja Euroopa Liidu rahvusvaheline koostöö

Seoses Euroopa antibiootikumipäevaga teeb ECDC tihedat koostööd Euroopa Liidu asutustega, nt Euroopa Toiduohutusameti (EFSA), Euroopa Ravimiameti (EMA) ja Euroopa Keskkonnaametiga (EEA). Samuti osaleb ECDC Atlandi-üleses antimikroobikumiresistentsuse töörühmas (TATFAR) ning on tihedalt seotud Euroopa Liidu ühismeetmega, mis käsitleb antimikroobikumiresistentsust ja tervishoiuteenustega seotud nakkusi.