Οργανισμοί της ΕΕ και διεθνής συνεργασία

Το ECDC συνεργάζεται στενά με οργανισμούς της ΕΕ όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά. Το ECDC συμμετέχει επίσης στη Διατλαντική Ομάδα Δράσης για τη Μικροβιακή Αντοχή (TATFAR) και στην κοινή δράση της ΕΕ για τη μικροβιακή αντοχή και τις λοιμώξεις.