Εταίροι

δίκτυα και συνεργασίες

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους οργανισμούς της ΕΕ και ενδιαφερόμενους φορείς που διοργανώνουν επίσης ενημερωτικές εκστρατείες για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών με σκοπό την προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων, στο πλαίσιο της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μία Υγεία». Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών δίνεται η ευκαιρία για την πραγματοποίηση διαλόγου και τη σύναψη εταιρικών σχέσεων με άλλους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία.