Partnere

abonnementer og partnerskaber

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) arbejder tæt sammen med Europa-Kommissionen og andre EU-agenturer, interessenter og organisationer, som kører oplysningskampagner om forsvarlig brug af antibiotika hos både mennesker og dyr — i overensstemmelse med Europa-Kommissionens "One health"-model. Den europæiske antibiotikadag vil gerne i dialog og indgå partnerskab med andre organisationer, der har lyst til at deltage i dette initiativ.