Partneři

sítě a partnerství

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí úzce spolupracuje s Evropskou komisí a dalšími agenturami EU, zúčastněnými subjekty a organizacemi, které pořádají informační kampaně o obezřetném používání antibiotik v souvislosti se zdravím lidí a zvířat, a to v souladu s přístupem Evropské komise nazvaným „jedno zdraví“. Evropský antibiotický den vítá dialog a partnerství s dalšími organizacemi, které mají zájem se do této iniciativy zapojit.