Професионални и пациентски организации в ЕС

Партньори на Европейски ден на антибиотиците (EAAD) са редица професионални и пациентски организации в ЕС, които подкрепят разумното използване на антибиотици и мерките срещу резистентността към тях. Подкрепата на тези организации е от решаващо значение за успеха на инициативата още от въвеждането на EAAD през 2008 г.