Агенции на ЕС и международно сътрудничество на ЕС

ECDC работи в тясно сътрудничество с агенции на ЕС като Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) във връзка с EAAD. ECDC също така участва в Трансатлантическата работна група по антимикробната резистентност (TATFAR) и поддържа тесни връзки с лицата, осъществяващи Съвместното действие на ЕС за антимикробна резистентност и свързаните със здравни грижи инфекции.