Материали за специалисти в болниците и други здравни заведения

Материали за специалисти в болниците и други здравни заведения, например заведения за дългосрочни грижи, имащи различни роли и влияние върху употребата на антибиотици в тези условия.

Общи основни послания за медицинските специалисти в болници и други здравни заведения

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

oсновни факти, информационен материал, материал за инструментариум

Data

Infographic about antibiotic stewardship programmes

инфографика, информационен материал, материал за инструментариум -

Основни послания за предписващите лекари в болниците

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

информационен материал, материал за инструментариум

Data

Poster for prescribers in hospitals and healthcare settings: Prescriber's checklist

информационен материал, плакат, материал за инструментариум

Основни послания за медицинските сестри

Data

Leaflet for nurses

брошура, информационен материал, материал за инструментариум

Data

Poster for nurses in hospitals and healthcare settings: Things to do to keep antibiotics working.

информационен материал, плакат, материал за инструментариум

Основни послания за здравни заведения за дългосрочни грижи [лекари и ръководители]

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

брошура, информационен материал, материал за инструментариум

Основни послания за отделението за интензивно лечение [лекари и ръководители]

Data

Poster for intensive care unit physicians: Things to do to keep antibiotics working.

информационен материал, плакат, материал за инструментариум

Основни послания за отделенията за спешна помощ [лекари и ръководители]

Основни послания за клиничните микробиолози

Основни послания за фармацевтите в болниците

Основни послания за младши лекари и студенти

Основни послания за специалистите по профилактика и контрол на инфекциите и епидемиолозите в болниците

Основни послания за специалистите по инфекциозни заболявания в болниците

Основни послания за ръководителите / административните управители на болници