1/6 от европейците не знаят, че антибиотиците са по-малко ефективни поради неправилната им употреба

материал за инструментариум видео

Устойчивите на антибиотици бактерии са опасност за всички нас, тъй като те водят до трудни за лечение инфекции.

Data

Материали за кампании, насочени към широката общественост, на тема самолечение с антибиотици

комуникационен инструментариум

Пакетът съдържа шаблонни материали и основни послания, фокусирани върху самолечението с антибиотици, идеи за дейности за повишаване на осведомеността, тактики за достигане на посланията до широката общественост.

Videos