Основни послания за лекарите в болниците

информационен материал основни послания материал за инструментариум

Какъв е проблемът?

 • Резистентните бактерии са се превърнали в проблем, с който болниците в Европа се сблъскват ежедневно (1).
 • Неправилната употреба на антибиотици може да доведе до колонизиране или инфектиране на пациентите с резистентни бактерии като метицилин-резистентни Staphylococcus aureus (MRSA), ванкомицин-резистентни ентерококи (VRE) и силно резистентни грам-отрицателни бацили (2-3).
 • Неправилната употреба на антибиотици е свързана с повишена честота на Clostridium difficile инфекции (4-5).
 • Възникването, селекцията и разпространението на резистентни бактерии са заплаха за безопасността на пациентите в болниците, защото:
  • Инфекциите с резистентни бактерии водят до нарастване на заболеваемостта и смъртността на пациентите, както и до увеличаване на продължителността на болничния престой (6-7).
  • Антибиотичната резистентност често води до отлагане на подходяща антибиотична терапия (8).
  • Неподходящата или отложената антибиотична терапия при пациенти с тежки инфекции се свързва с по-лош изход за пациентите и понякога със смърт (9-11).
  •  Настоящите източици на информация за нови антибиотици са ограничени и ако резистентността към антибиотиците продължава да расте няма да има ефикасни антибиотици за лечение (12).

Как употребата на антибиотици допринася за този проблем?

 • Има голяма вероятност хоспитализираните пациенти да получат антибиотик (13) и 50% от всички използвани в болниците антибиотици могат да бъдат неподходящи (4, 14);
 • Неправилната употреба на антибиотици в болниците е един от основните фактори за развитие на антибиотична резистентност (15-17);
 • Неправилната употреба на антибиотици може да включва всяко от следните (18):
  • Ненужно предписване на антибиотици;
  • Отлагане на приложението на антибиотици при критично болни пациенти
  • Твърде тесен или твърде широк спектър на антибиотична терапия;
  • Твърде ниска или твърде висока доза на антибиотика в сравнение с показаното за конкретния пациент;
  • Твърде кратко или твърде дълго лечение с антибиотици
  • Липса на оптимизиране на антибиотичната терапия спрямо наличните резултати от микробиологичното културелено изследване.

Защо да се насърчава разумната употреба на антибиотици?

 • Разумната употреба на антибиотици може да предотврати появата и селекцията на резистентни на антибиотици бактерии (4, 17, 19-21).
 • Доказано е, че намаляването на употребата на антибиотици води до понижаване на честотата на Clostridium difficile инфекциите (4, 19, 22).

Как да се насърчава разумната употреба на антибиотици?

 • Многостранните стратегии, които включват използване на непрекъснато повишаване на квалификацията, използване на основани на доказателства насоки и политики на болниците, свързани с антибиотиците, ограничителни мерки и консултации от лекари по инфекциозни болести, микробиолози и фармацевти, могат да доведат до по-добри практики за предписване на антибиотици и намаляване на антибиотичната резистентност (4, 19, 23).
  • Доказано е, че проследяването на антибиотичната резистентност и данните за употребата на антибиотици в болниците предоставят полезна информация за насочване на емпиричната антибиотична терапия при тежко болни пациенти (24)
  • Правилното време и оптималната продължителност на антибиотичната профилактика за операция е свързана с по-малък риск от инфекции на оперативното място (25) и по-малък риск от появата на резистентни бактерии (26)
  • Проучванията показват, че за някои показания лечение с по-малка (вместо по-голяма) продължителност може да се прилага без разлика в изхода за пациентите и това също е свързано с по-ниска честота на резистентност към антибиотиците (15, 27-28).
  • Вземане на проби за микробиологичен анализ преди започване на емпирична антибиотична терапия, проследяване на резултатите от културелното изследване и насочена антибиотична терапия въз основа на резултатите от културелното изследване са средства за намаляване на ненужната употреба на антибиотици (29).

 

 1. European Antimicrobial Resistance Surveillance SystemRIVM. 2009 [cited March 30, 2010].          
 2. Safdar N, Maki DG. The commonality of risk factors for nosocomial colonization and infection with antimicrobial-resistant Staphylococcus aureus, enterococcus, gram-negative bacilli, Clostridium difficile, and Candida. Ann Intern Med. 2002 Jun 4;136(11):834-44.
 3. Tacconelli E, De Angelis G, Cataldo MA, Mantengoli E, Spanu T, Pan A, et al. Antibiotic usage and risk of colonization and infection with antibiotic-resistant bacteria: a hospital population-based study. Antimicrob Agents Chemother. 2009 Oct;53(10):4264-9.
 4. Davey P, Brown E, Fenelon L, Finch R, Gould I, Hartman G, et al. Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients. Cochrane Database Syst Rev. 2005(4):CD003543.
 5. Bartlett JG, Onderdonk AB, Cisneros RL, Kasper DL. Clindamycin-associated colitis due to a toxin-producing species of Clostridium in hamsters. J Infect Dis. 1977 Nov;136(5):701-5.
 6. Cosgrove SE, Carmeli Y. The impact of antimicrobial resistance on health and economic outcomes. Clin Infect Dis. 2003 Jun 1;36(11):1433-7.
 7. Roberts RR, Hota B, Ahmad I, Scott RD, 2nd, Foster SD, Abbasi F, et al. Hospital and societal costs of antimicrobial-resistant infections in a Chicago teaching hospital: implications for antibiotic stewardship. Clin Infect Dis. 2009 Oct 15;49(8):1175-84.
 8. Kollef MH, Sherman G, Ward S, Fraser VJ. Inadequate antimicrobial treatment of infections: a risk factor for hospital mortality among critically ill patients. Chest. 1999 Feb;115(2):462-74.
 9. Ibrahim EH, Sherman G, Ward S, Fraser VJ, Kollef MH. The influence of inadequate antimicrobial treatment of bloodstream infections on patient outcomes in the ICU setting. Chest. 2000 Jul;118(1):146-55.
 10. Lodise TP, McKinnon PS, Swiderski L, Rybak MJ. Outcomes analysis of delayed antibiotic treatment for hospital-acquired Staphylococcus aureus bacteremia. Clin Infect Dis. 2003 Jun 1;36(11):1418-23.
 11. Alvarez-Lerma F. Modification of empiric antibiotic treatment in patients with pneumonia acquired in the intensive care unit. ICU-Acquired Pneumonia Study Group. Intensive Care Med. 1996 May;22(5):387-94.
 12. ECDC, EMEA. ECDC/EMEA Joint Technical Report: The bacterial challenge: time to react 2009.
 13. Ansari F, Erntell M, Goossens H, Davey P. The European surveillance of antimicrobial consumption (ESAC) point-prevalence survey of antibacterial use in 20 European hospitals in 2006. Clin Infect Dis. 2009 Nov 15;49(10):1496-504.
 14. Willemsen I, Groenhuijzen A, Bogaers D, Stuurman A, van Keulen P, Kluytmans J. Appropriateness of antimicrobial therapy measured by repeated prevalence surveys. Antimicrob Agents Chemother. 2007 Mar;51(3):864-7.
 15. Singh N, Yu VL. Rational empiric antibiotic prescription in the ICU. Chest. 2000 May;117(5):1496-9.
 16. Lesch CA, Itokazu GS, Danziger LH, Weinstein RA. Multi-hospital analysis of antimicrobial usage and resistance trends. Diagn Microbiol Infect Dis. 2001 Nov;41(3):149-54.
 17. Lepper PM, Grusa E, Reichl H, Hogel J, Trautmann M. Consumption of imipenem correlates with beta-lactam resistance in Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob Agents Chemother. 2002 Sep;46(9):2920-5.
 18. Gyssens IC, van den Broek PJ, Kullberg BJ, Hekster Y, van der Meer JW. Optimizing antimicrobial therapy. A method for antimicrobial drug use evaluation. J Antimicrob Chemother. 1992 Nov;30(5):724-7.
 19. Carling P, Fung T, Killion A, Terrin N, Barza M. Favorable impact of a multidisciplinary antibiotic management program conducted during 7 years. Infect Control Hosp Epidemiol. 2003 Sep;24(9):699-706.
 20. Bradley SJ, Wilson AL, Allen MC, Sher HA, Goldstone AH, Scott GM. The control of hyperendemic glycopeptide-resistant Enterococcus spp. on a haematology unit by changing antibiotic usage. J Antimicrob Chemother. 1999 Feb;43(2):261-6.
 21. De Man P, Verhoeven BAN, Verbrugh HA, Vos MC, Van Den Anker JN. An antibiotic policy to prevent emergence of resistant bacilli. Lancet. 2000;355(9208):973-8.
 22. Fowler S, Webber A, Cooper BS, Phimister A, Price K, Carter Y, et al. Successful use of feedback to improve antibiotic prescribing and reduce Clostridium difficile infection: a controlled interrupted time series. J Antimicrob Chemother. 2007 May;59(5):990-5.
 23. Byl B, Clevenbergh P, Jacobs F, Struelens MJ, Zech F, Kentos A, et al. Impact of infectious diseases specialists and microbiological data on the appropriateness of antimicrobial therapy for bacteremia. Clin Infect Dis. 1999 Jul;29(1):60-6; discussion 7-8.
 24. Beardsley JR, Williamson JC, Johnson JW, Ohl CA, Karchmer TB, Bowton DL. Using local microbiologic data to develop institution-specific guidelines for the treatment of hospital-acquired pneumonia. Chest. 2006 Sep;130(3):787-93.
 25. Steinberg JP, Braun BI, Hellinger WC, Kusek L, Bozikis MR, Bush AJ, et al. Timing of antimicrobial prophylaxis and the risk of surgical site infections: results from the Trial to Reduce Antimicrobial Prophylaxis Errors. Ann Surg. 2009 Jul;250(1):10-6.
 26. Harbarth S, Samore MH, Lichtenberg D, Carmeli Y. Prolonged antibiotic prophylaxis after cardiovascular surgery and its effect on surgical site infections and antimicrobial resistance. Circulation. 2000 Jun 27;101(25):2916-21.
 27. Chastre J, Wolff M, Fagon JY, Chevret S, Thomas F, Wermert D, et al. Comparison of 8 vs 15 days of antibiotic therapy for ventilator-associated pneumonia in adults: a randomized trial. Jama. 2003 Nov 19;290(19):2588-98.
 28. Ibrahim EH, Ward S, Sherman G, Schaiff R, Fraser VJ, Kollef MH. Experience with a clinical guideline for the treatment of ventilator-associated pneumonia. Crit Care Med. 2001 Jun;29(6):1109-15.
 29. Rello J, Gallego M, Mariscal D, Sonora R, Valles J. The value of routine microbial investigation in ventilator-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 1997 Jul;156(1):196-200.

Related content

Data

Материали за кампании, насочени към лекарите в болничните заведения

комуникационен инструментариум

Основната целева аудитория са предписващите антибиотици в болници. Вторичната аудитория са ръководителите на болници и в по-малка степен болничните фармацевти и комисиите за фармацевтично/антибиотично стопанисване.