1/6 av alla européer vet inte att överanvändning av antibiotika gör dem mindre effektiva (undertext)

verktyglådans innehåll video

Antibiotikaresistenta bakterier är ett hot mot oss alla eftersom de kan orsaka infektioner som är svåra att behandla.

Data

Verktygslåda för allmänheten med fokus på självmedicinering med antibiotika

kommunikationsverktyg

Verktygslådan innehåller mallmaterial och viktiga fakta med fokus på självmedicinering med antibiotika och förslag om hur man kan nå ut med budskapet till allmänheten.