Mallbrev för förskrivare i primärvården

verktyglådans innehåll

Ett mallbrev för nationella hälsovårdsmyndigheter som kan skickas till förskrivare i primärvården för att presentera Europeiska antibiotikadagen.

Materialen nedan finns endast på engelska.

Ladda ner

Liknande material

Data

Informationsmaterial för läkare inom primärvården

kommunikationsverktyg

Verktygslådan innehåller mallmaterial och viktiga fakta till vårdpersonal, idéer om medvetandehöjande åtgärder och förslag om hur man kan nå ut med budskapet till både primärvården och patienterna.