Antibiotika - var ansvarsfull

grafisk information informationsmaterial verktyglådans innehåll

Grafiken förklarar vad antibiotikaresistens är och belyser omfattningen av de problem som vi står inför på grund av antibiotikaresistens och mänsklig antibiotikaanvändning på sjukhus och i samhället i stort.

Antibiotikaanvändningen varierar stort mellan olika EU/EES-länder. I länder med den högsta förbrukningen använder människor 3,4 gånger mer antibiotika än i länder med låg förbrukning. Inom sjukhussektorn visar de senaste ECDC-uppgifterna att förbrukningen av karbapenemer – en grupp av sista linjens antibiotika – har ökat markant i sex länder, och inget av länderna kunde uppvisa en nedgång. Dessutom visar grafiken procentsatser för resistensen mot de vanligaste grupperna av antibiotika. Bara 70 år efter införandet av antibiotika står vi inför en framtid utan effektiva antibiotika för behandling av patienter som infekterats med många olika typer av bakterier.

Antibiotika - var ansvarsfull

Om du önskar ändra på den grafiska informationen ska du tänka på att du måste installera fontpaketet (Meta Pro) innan du öppnar Illustrator- eller InDesign-filen. Öppna inte .ai-filen innan du har fått fonterna installerade.
 
Om du gör ändringar i filen och därefter installerar fonten, kräver EDCD att du avinstallerar fonten efter att ha slutfört ändringarna, då EDCD inte har rätt att bevilja tillstånd för fonten.
 
Vi skulle uppskatta att inga grafiska element tilläggs, med undantag för extra logotyper. Vänligen ändra inga färger eller mellanrum, inte heller uppställning eller fontstorlek (om det inte är absolut nödvändigt). EDCD åtar sig gärna att dubbelkolla dina ändringar.
 
Avsluta med att uppge ECDC som källa till den grafiska informationen.