Material för förskrivare i primärvården

Hur patienter ska informeras om risker med antibiotikaresistens och om klok användning av antibiotika samt alternativ behandling av virusinfektioner som vanlig förkylning och influensa.

Data

Patientdialog

informationsmaterial, verktyglådans innehåll

ger vägledning och stöd för läkare inom primärvården som pressas av patienter som vill ha antibiotika och främjar en lämplig antibiotikaanvändning bland patienterna.

Data

Patientbroschyr

informationsmaterial, verktyglådans innehåll

En patientbroschyr för läkare i primärvården som kan delas ut till patienter. Den förklarar vad antibiotikaresistens är och varför lämplig användning av antibiotika är viktigt.