Material för förskrivare i primärvården

Hur patienter ska informeras om risker med antibiotikaresistens och om klok användning av antibiotika samt alternativ behandling av virusinfektioner som vanlig förkylning och influensa.

Viktiga budskap till läkare inom primärvården

Den ökande antibiotikaresistensen riskerar att göra antibiotika mindre effektiva i dag och i framtiden. En ändamålsenlig patientkommunikation är av stor vikt för att ta itu med detta växande problem.

Data

Patientdialog

informationsmaterial, verktyglådans innehåll

ger vägledning och stöd för läkare inom primärvården som pressas av patienter som vill ha antibiotika och främjar en lämplig antibiotikaanvändning bland patienterna.

Data

Patientbroschyr

informationsmaterial, verktyglådans innehåll

En patientbroschyr för läkare i primärvården som kan delas ut till patienter. Den förklarar vad antibiotikaresistens är och varför lämplig användning av antibiotika är viktigt.

Grafisk information

Den grafiska informationen förklarar uppkomsten av antibiotikaresistens, relationen mellan antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens och den senaste trenden av ökad resistens mot sista linjens antibiotika.

Data

Faktablad: primärvården

faktablad, informationsmaterial, verktyglådans innehåll -

Ett faktablad om antibiotikaresistens i primärvården ger läkare information om den senaste utvecklingen på EU-nivå och nationell nivå.

Faktablad för experter

Antimikrobiell resistens är förmågan hos en mikroorganism (t.ex. en bakterie, ett virus eller en parasit) att stå emot verkan från ett antimikrobiellt medel.