Materiál pre predpisujúcich lekárov v zariadeniach primárnej starostlivosti

Ako informovať pacientov o rizikách antibiotickej rezistencie a vhodnom používaní antibiotík a alternatívnej liečbe vírusových infekcií, ako je prechladnutie a chrípka.

Data

Leták pre pacientov

informačný materiál, súbor materiálov

Lekár primárnej starostlivosti môže leták pre pacientov rozdávať pacientom: vysvetľuje sa v ňom, čo je rezistencia voči antibiotikám a prečo je dôležité vhodné užívanie antibiotík

Kľúčové posolstvá pre predpisujúcich lekárov primárnej starostlivosti

Zvyšujúce sa úrovne rezistencie voči antibiotikám ohrozujú účinnosť antibiotík v súčasnosti aj v budúcnosti: efektívna komunikácia s pacientmi ako kľúčová metóda na riešenie tohto narastajúceho problému.

Data

Informačný leták - predpisujúci lekári primárnej starostlivosti

informačný prehľad, informačný materiál, súbor materiálov -

V informačnom letáku o rezistencii voči antibiotikám v rámci primárnej starostlivosti sa predpisujúcim lekárom poskytujú informácie o najnovších trendoch na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov.

Data

Dialóg s pacientmi

informačný materiál, súbor materiálov

Model dialógu s pacientom, ktorý sa zakladá na dostupných dôkazoch, slúži na usmernenie a podporu lekára primárnej starostlivosti, ktorý čelí tlaku pacienta požadujúceho antibiotiká, a propaguje vhodné užívanie antibiotík pacientmi.