Vzorový list pre predpisujúcich lekárov v zariadeniach primárnej starostlivosti

súbor materiálov

Vzorový list pre vnútroštátne orgány verejného zdravia, ktorý sa zašle predpisujúcim lekárom v zariadeniach primárnej starostlivosti s cieľom informovať o Európskom dni zvyšovania povedomia o antibiotikách.

Súbory s materiálmi uvedenými ďalej sú k dispozícii iba v anglickom jazyku.

Prevziať

Súvisiaci obsah

Data

Informačné materiály na použitie pre cieľovú skupinu – predpisujúci lekári primárnej starostlivosti

komunikačný súbor nástrojov

Obsahuje vzorové materiály a kľúčové informácie pre zdravotníckych pracovníkov, nápady pre činnosti na zvyšovanie povedomia a navrhovanú taktiku na objasnenie posolstiev poskytovateľom primárnej starostlivosti aj pacientom.