Antybiotyki - postępuj odpowiedzialnie

infografika materiał informacyjny materiał z zestawu narzędzi

Wyjaśnia, czym jest oporność na antybiotyki i obrazuje skalę problemu, z jakim musimy się zmierzyć w związku z antybiotykoodpornością i konsumpcją antybiotyków, zarówno w szpitalach, jak i w leczeniu ambulatoryjnym.

Poziom konsumpcji antybiotyków w poszczególnych krajach UE/EOG jest zróżnicowany. W krajach, w których przyjmuje się ich najwięcej, pacjenci konsumują 3,4 razy więcej antybiotyków niż w tych o najniższym odsetku spożycia. Najnowsze dane ECDC wskazują, że spożycie karbapenemów, czyli antybiotyków ostatniej szansy w szpitalach znacznie wzrosło w sześciu krajach; w żadnym nie odnotowano spadku w tym obszarze. Na infografice przedstawiono ponadto procentową oporność na najczęściej stosowane grupy antybiotyków. Już 70 lat po wprowadzeniu antybiotyków musimy liczyć się z tym, że w przyszłości nie będziemy mieli do dyspozycji antybiotyków skutecznie zwalczających wiele rodzajów bakterii.

Antybiotyki - postępuj odpowiedzialnie

W przypadku zamiaru modyfikacji infografiki należy pamiętać, że przed otwarciem pliku programu Illustrator lub InDesign konieczna będzie instalacja pakietu czcionek (Meta Pro).

Nie należy otwierać pliku .ai bez wcześniej zainstalowanych czcionek. Jeżeli użytkownik zmodyfikuje plik i zainstaluje czcionkę, ECDC wymaga odinstalowania czcionki po zakończeniu modyfikacji, ponieważ ECDC nie ma pozwolenia na udzielenie licencji na czcionkę. Prosimy o niedodawanie elementów graficznych z wyjątkiem dodatkowych logotypów.

Nie należy zmieniać kolorów, odstępów, układu ani rozmiaru czcionki (jeżeli nie jest to absolutnie konieczne).

ECDC z przyjemnością sprawdzi modyfikacje. Prosimy również o podanie ECDC jako źródła tej infografiki.