Materiały dla lekarzy rodzinnych

Wskazówki dotyczące informowania pacjentów o zagrożeniach związanych z opornością bakterii na antybiotyki oraz ich prawidłowym stosowaniem, a także o alternatywnych sposobach leczenia zakażeń wirusowych, takich jak przeziębienie czy grypa.

Data

Ulotka dla pacjentów

materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

Ulotka dla pacjentów, którą lekarze pierwszego kontaktu mogą rozdawać chorym, zawiera wyjaśnienie, czym jest oporność na antybiotyki i dlaczego tak ważne jest ich racjonalne stosowanie.

Data

Rozmowa z pacjentem

materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

Wzór rozmowy z pacjentem opracowany w oparciu o dostępne dowody to źródło wskazówek i pomoc dla lekarzy pierwszego kontaktu, którzy są często nakłaniani przez pacjentów do zapisywania antybiotyków.

Główne przesłania skierowane do lekarzy rodzinnych

Zwiększająca się oporność na antybiotyki zagraża ich obecnej i przyszłej skuteczności. Skuteczna komunikacja z pacjentami może pomóc rozwiązać ten nasilający się problem.

Data

Broszura informacyjna - lekarze pierwszego kontaktu

arkusz informacyjny, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi -

Broszura informacyjna dotycząca oporności na antybiotyki na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej to dla lekarzy źródło informacji o krajowych i europejskich tendencjach w tym zakresie.