Apotekposer

materiell i verktøykassen

ECDC ønsker ikke på noen måte å oppmuntre til å øke overforbruket av poser, for de fleste land gjør en innsats for å kutte ned på bruken av poser for å redusere unødvendig avfall. Imidlertid ser man at apotekposene i en del land blir brukt som et “halvpermanent oppbevaringsalternativ” for legemidler og helsejournaler. Derfor kan det være nyttig å trykke et av de visuelle elementene og budskapet om fornuftig antibiotikabruk på posen.

​Pharmacy bags: Self-medication with antibiotics [NO]​

Relatert innhold

Data

Verktøykasse rettet mot publikum med fokus på egenmedisinering med antibiotika

kommunikasjonsverktøykasse

Verktøykassen inneholder maler og hovedbudskap som fokuserer på selvmedisinering med antibiotika, ideer til bevisstgjøringsaktiviteter og forslag til strategier for få budskapene gjennom hos allmennheten.