Materiell for forskrivere i primærhelsetjenesten

Hvordan informere pasienter om risikoen ved antibiotikaresistens og hensiktsmessig bruk av antibiotika, og alternativ behandling mot virusinfeksjoner som forkjølelse og influensa.

Data

Pasientdialogen

informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

ECDC har utarbeidet en evidensbasert mal for pasientdialog med sikte på å fremme riktig bruk av antibiotika hos pasientene. Den er tenkt som et hjelpemiddel for forskrivere i primærhelsetjenesten som utsettes for press fra pasientene om å skrive ut antibiotika.

Data

Pasientbrosjyre

informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

Denne brosjyren kan forskrivere i primærhelsetjenesten gi til pasientene. Den forklarer hva antibiotikaresistens er, og hvorfor det er viktig å bruke antibiotika riktig.

Hovedpunkter for forskrivere i primærhelsetjenesten

Fornuftig bruk av antibiotika kan bidra til å stanse utviklingen av resistente bakterier slik at antibiotika fortsatt kan brukes effektivt i kommende generasjoner. Effektiv kommunikasjon med pasientene er nøkkelen til å håndtere dette økende problemet.