Boroż tal-ispiżerija

materjal tat-toolkit

L-ECDC bl-ebda mod ma jixtieq iħeġġeġ l-użu żejjed ta’ basktijiet, peress li fil-parti l-kbira tal-pajjiżi hemm sforz li jiskoraġġixxi l-użu tagħhom sabiex jitnaqqas l-iskart li ma jkunx meħtieġ. Madankollu, hu ċar li f'ċerti pajjiżi l-basktijiet tal-farmaċija jsiru xi tip ta’ “kontenitur semipermanenti” ta’ mediċini u ta’ rekords mediċi u għalhekk jistgħu jintużaw biex tiġi pprintjata waħda mill-viżwali u jiġi promoss il-messaġġ relatat mal-użu prudenti tal-antibijotiċi.

Pharmacy bags: Self-medication with antibiotics [MT] ​

Kontenut relatat

Data

‘Toolkit’ dwar l-awtomedikazzjoni bl-antibijotiċi

toolkit għall-komunikazzjoni

It-"toolkit" fiha materjali mudelli u messaġġi ewlenin li jiffukaw fuq l-awtomedikazzjoni bl-antibijotiċi, ideat għal attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni, u tattiċi suġġeriti biex il-messaġġi jingħaddu lill-pubbliku ġenerali.