Farmācijas maisiņi

materiālu rīkkopa

ECDC nevēlas veicināt maisiņu pārmērīgu lietošanu, jo vairumā valstu cenšas izvairīties no to lietošanas, lai samazinātu nevajadzīgu atkritumu rašanos. Tomēr ir skaidrs, ka dažās valstīs aptieku maisiņi ir “īstermiņa novietne” zālēm vai medicīniskajām kartēm, un tos var izmantot vizuālo materiālu drukai, lai nodotu vēstījumu par antibiotiku apdomīgu lietošanu.

Pharmacy bags: Self-medication with antibiotics [LV]​

Inneachar gaolmhar

Data

Materiāli plašākai sabiedrībai: pašārstēšanās ar antibiotikām

komunikācijas rīkkopa

Rīkkopā ir ietvertas veidnes un būtiskākie vēstījumi saistībā ar pašārstēšanos ar antibiotikām, kā arī idejas informētības veicināšanas pasākumiem un vēlamajai pieejai, lai nodotu vēstījumus plašākai sabiedrībai.