Informacinė medžiaga vaistus išrašantiems bendrosios praktikos gydytojams

Kaip informuoti pacientus apie atsparumo antibiotikams keliamą riziką ir tinkamą antibiotikų vartojimą bei kitas virusinių infekcijų, pvz., paprasto persišaldymo ir gripo, gydymo priemones.

Data

Informacinis lapelis pacientui

informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

Vaistus išrašančių pirminės sveikatos priežiūros specialistų pacientams dalinami informaciniai lapeliai, kuriuose paaiškinta, kas yra atsparumas antibiotikams ir kodėl svarbu tinkamai juos vartoti.

Data

Faktai vaistus išrašantiems pirminės sveikatos priežiūros specialistams

informacijos suvestinė, informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga -

Informaciniame biuletenyje apie atsparumą antibiotikams pirminės sveikatos priežiūros įstaigose vaistus išrašantiems sveikatos priežiūros specialistams pateikiami ES ir nacionaliniai duomenys apie naujausias tendencijas.

Esminės komunikacijos žinutės vaistus skiriantiems bedrosios praktikos gydytojams

Didėjantis atsparumas antibiotikams kelia grėsmę antibiotikų veiksmingumui dabar ir ateityje: norint išspręsti šią vis opėjančią problemą svarbu veiksmingai bendrauti su pacientais.

Data

Dialogas su pacientu

informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

Remiantis turimais duomenimis parengtame dialogo su pacientu modelyje pateikiamos rekomendacijos ir pagalba pirminės sveikatos priežiūros specialistams, susiduriantiems su pacientų spaudimu išrašyti antibiotikų, ir skatinama, kad pacientai tinkamai juos vartotų.