Maišeliai, į kuriuos dedami vaistai

priemonių rinkinio medžiaga

ECDC jokiomis priemonėmis neskatina perteklinio maišelių, į kuriuos dedami vaistai, naudojimo, nes daugumoje šalių skatinama jų atsisakyti siekiant sumažinti nereikalingas atliekas. Vis dėlto, akivaizdu, kad kai kuriose šalyse maišeliai, į kuriuos dedami vaistai, tampa „pusiau nuolatinėmis pakuotėmis“, į kurias dedami vaistai ir medicininiai dokumentai, todėl ant jų galima spausdinti kurį nors atvaizdą ir taip skleisti žinutę apie racionalų antibiotikų naudojimą.

Pharmacy bags: Self-medication with antibiotics [LT] ​

Susijęs turinys

Data

Informavimo priemonių rinkinys plačiajai visuomenei dėl savavališko gydymosi antibiotikais

komunikacijos priemonių rinkinys

Priemonių rinkinį sudaro pavyzdinė medžiaga ir pagrindinės žinutės apie savarankišką gydymąsi antibiotikais, informavimo veiklos idėjos ir rekomenduojami būdai, kaip skleisti žinutes plačiajai visuomenei.