Materijal za propisivače u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Kako informirati bolesnike o rizicima rezistencije na antibiotike, odgovarajućoj uporabi antibiotika i alternativnim terapijama za virusne infekcije poput obične prehlade i gripe.

Data

Razgovor s pacijentom

informativni materijal, materijal iz kompleta

Model razgovora s pacijentom temeljen na prikupljenim dokazima daje upute i pomaže liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su pod pritiskom pacijenata za propisivanjem antibiotika te promiče prikladnu uporabu antibiotika.

Data

Letak za pacijenta

informativni materijal, materijal iz kompleta

Letak za pacijenta koji liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti mogu dati svojim pacijentima: objašnjava što je rezistencija bakterija na antibiotike i koliko je važna prikladna uporaba antibiotika.

Ključne poruke za liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Povećana rezistencija bakterija na antibiotike ugrožava učinkovitost antibiotika sada i u budućnosti: efikasna komunikacija s pacijentima ključna je za rješavanje ovog sve aktualnijeg problema.

Data

Informativna brošura - Liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

informativna brošura, informativni materijal, materijal iz kompleta -

Informativna brošura o rezistenciji bakterija na antibiotike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti liječnicima omogućuje uvid u europske i nacionalne podatke o najnovijim kretanjima.