Antibiotici. Koristite ih mudro - i nikad protiv prehlade i gripe.

informativni materijal plakat materijal iz kompleta

Prema podatcima Eurobarometra o potrošnji i poznavanju antibiotika iz 2013. godine 40 % Europljana ima pogrešno mišljenje da antibiotici djeluju protiv prehlade i gripe.

Plakat: Antibiotici. Koristite ih mudro - i nikad protiv prehlade i gripe.

Data

Komplet informativnog materijala namijenjen javnosti s naglaskom na samoliječenju antibioticima

komunikacijski materijal

Komplet informativnog materijala sadrži ogledne materijale i ključne poruke u pogledu samoliječenja antibioticima, ideje za aktivnosti podizanja svijesti i predložene taktike za prenošenje poruka općoj populaciji.