Antaibheathaigh - bí freagrach

grafaic faisnéise ábhar faisnéise ábhar foireann uirlisí

Mínítear sa ghrafaic faisnéise cad is frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach ann agus leagtar béim inti ar na fadhbanna atá le sárú againn de bharr frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach agus úsáid antaibheathach ag daoine – in ospidéil agus sa phobal araon.

Tá an-éagsúlacht ann san úsáid a bhaintear as antaibheathaigh i measc thíortha an Aontais Eorpaigh/an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch. Sna tíortha is mó úsáid, úsáideann daoine 3.4 uair níos mó antaibheathach ná a úsáideann daoine sna tíortha is lú úsáid. San earnáil ospidéal, léirítear sna sonraí is déanaí ó ECDC gurb amhlaidh go raibh méadú suntasach ann i sé thír ar an úsáid atá á baint as carbaipeineimí, an grúpa líne deiridh antaibheathach. Ní raibh laghdú ann i gceann ar bith de na tíortha ach oiread. Ina theannta sin, léirítear sa ghrafaic faisnéise na céatadáin de fhrithsheasmhacht in aghaidh na ngrúpaí is coitianta antaibheathach. Is amhlaidh anois, seachtó bliain tar éis antaibheathaigh a thabhairt isteach, go bhfuil seans ann nach mbeidh antaibheathaigh éifeachtacha ar fáil sa todhchaí le haghaidh cóireáil a chur ar othair atá ionfhabhtaithe ag cineálacha áirithe baictéar.

Antaibheathaigh - bí freagrach

Íoslódáil

Thumbnail
Antaibheathaigh - bí freagrach - GA - [JPG-672.29 KB]
Antaibheathaigh - bí freagrach - GA - [PDF-1.03 MB]

Dá mba mhaith leat an grafaic faisnéise a mhionathrú, tabhair do d'aire le do thoil go mbeidh ort an pacáiste Cló (Meta Pro) a shuiteáil sula n-osclaítear an comhad Illustrator nó InDesign. Ná hoscail an comhad .ai gan na clónna a bheith suiteáilte roimh ré.

Má mhionathraíonn tú an comhad agus má shuiteálann tú an cló, éilíonn ECDC ort an cló a dhíshuiteáil tar éis don mhionathrú a bheith críochnaithe agat, de thairbhe nach bhfuil cead ag ECDC ceadúnas don chló a thabhairt.

Bheimis buíoch nach gcuirfear gnéithe grafacha leis, seachas lógónna breise. Ná hathraigh dathanna, spásáil, socrú nó clómhéid le do thoil (mura bhfuil sé fíor-riachtanach). Tá ECDC sásta mionathruithe a sheiceáil faoi dhó.

Ar deireadh, luaigh ECDC mar fhoinse na grafaice faisnéise seo, le do thoil.