Ábhair d'oideasóirí i gcúram príomhúil

Conas cur in iúl d'othair faoi na rioscaí a bhaineann le frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach agus faoi úsáid chuí antaibheathach agus cóireáil de chineál eile maidir le hionfhabhtuithe víreasacha, amhail slaghdán agus fliú.

Grafaicí faisnéise

Grafaicí faisnéise ina mínítear próiseas na frithsheasmhachta in aghaidh antaibheathach, an caidreamh idir úsáid antaibheathach agus frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha, agus an fhrithsheasmhacht mhéadaithe in aghaidh antaibheathaigh líne deiridh atá le brath le déanaí.

Eochair-theachtaireachtaí d’ordaitheoirí cúraim phríomhúil

Toisc méadú a bheith ag teacht ar fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathaigh tá an baol ann nach mbeidh antaibheathaigh éifeachtach anois ná feasta: ach cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le hothair d’fhéadfaí dul i ngleic leis an bhfadhb seo atá ag dul in olcas.

Data

Comhrá leis an Othar

ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

Seo comhrá samplach le hothar bunaithe ar an fhianaise atá ar fáil, a thabharfaidh treoir agus tacaíocht d’oideasóirí cúraim phríomhúil a thagann faoi bhrú ó othair ag lorg antaibheathach, agus a chabhróidh chun othair a threorú chun antaibheathaigh a úsáid go cuí.

Data

Bileoga eolais - oideasóirí cúraim phríomhúil

bileog eolais, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí -

Seo bileog eolais d’oideasóirí ar fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach i gcúram príomhúil a thabharfaidh sonraí AE agus náisiúnta ar na treochtaí is déanaí.

Bileog eolais do shaineolaithe

Is éard atá i gceist le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh ná cumas miocrorgánaigh (e.g. baictéar, víreas nó seadán, cosúil le seadán maláire) cur in aghaidh gnímh oibreáin fhrithmhiocróbaigh.

Data

Bileog d’Othair

ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

Bileog le dáileadh ar othair chúraim phríomhúil: Míníonn sé an rud is frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach agus a thábhachtaí atá sé antaibheathaigh a úsáid go cuí.