Perusterveydenhuollon lääkemääräysten antajille tarkoitettu kirjemalli

työkalupakin aineisto

Kansallisille kansallisille terveydenhuoltoviranomaisille osoitettu mallikirje lähetettäväksi perusterveydenhoidon lääkemääräysten antajille Euroopan antibioottipäivän esittelyä varten.

Jäljempänä esitetty aineisto on saatavilla vain englanniksi.

Lataa

Asiaan liittyvä sisältö

Data

Oheisaineisto perusterveydenhuollossa toimiville lääkemääräysten antajille

viestinnän työkalupakki

Työkalupakissa on malliaineistoa ja keskeisiä viestejä terveydenhuollon ammattilaisille, ideoita valistustoimiin ja taktiikkaehdotuksia viestien saamiseksi perille perusterveydenhuollon tarjoajille ja potilaille.