Materjalid esmatasandi arstidele

Kuidas teavitada patsiente antibiootikumiresistentsuse riskidest, antibiootikumide õigest kasutamisest ning viirusnakkuste, nagu külmetuse ja gripi alternatiivsetest ravivõimalustest.

Põhisõnumid esmatasandi arstiabis retsepte välja kirjutavatele isikutele

Antibiootikumiresistentsuse kasv ohustab antibiootikumide tõhusust praegu ja tulevikus: selle süveneva probleemi lahendus seisneb patsientide tõhusas teavitamises.

Data

Patsiendi infovoldik

teabematerjal, teabepakme materjal

Patsiendi infovoldikus, mida esmatasandi arstid saavad patsientidele jagada, selgitatakse, mis on antibiootikumiresistentsus ja miks on oluline antibiootikume nõuetekohaselt kasutada.

Infograafika

Infograafikud, milles selgitatakse antibiootikumiresistentsuse teket, antibiootikumide kasutamise ja antimikroobse resistentsuse seost, hiljutist resistentsuse kasvu viimase valiku antibiootikumide suhtes.

Data

Dialoog patsiendiga

teabematerjal, teabepakme materjal

Patsiendiga peetav näidisdialoog pakub esmatasandi arstidele tuge ja näpunäiteid, kuidas seista vastu patsiendi survele kirjutada välja antibiootikume, ning propageerib patsientide hulgas antibiootikumide korrektset tarbimist.