Χρήση Αντιβιοτικών - δείξτε υπευθυνότητα

γραφικό πληροφοριών ενημερωτικό υλικό υλικό του πακέτου

Στα γραφικά πληροφοριών επεξηγείται τι είναι η αντοχή στα αντιβιοτικά και επισημαίνεται η έκταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε λόγω της αντοχής στα αντιβιοτικά και της κατανάλωσης αντιβιοτικών από τον άνθρωπο – στα νοσοκομεία και στην κοινωνία.

Η κατανάλωση αντιβιοτικών παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ. Στις χώρες με την υψηλότερη κατανάλωση, οι άνθρωποι καταναλώνουν 3,4 φορές περισσότερα αντιβιοτικά σε σύγκριση με τις χώρες με τη χαμηλότερη κατανάλωση. Στον τομέα της νοσοκομειακής περίθαλψης, τα τελευταία στοιχεία του ECDC καταδεικνύουν ότι η κατανάλωση καρβαπενεμών (ομάδα αντιβιοτικών τελευταίας γραμμής) αυξήθηκε σημαντικά σε έξι χώρες, χωρίς να παρατηρηθεί μείωση σε καμία χώρα. Επιπλέον, στο γραφικό πληροφοριών παρουσιάζονται τα ποσοστά αντοχής στις πλέον διαδεδομένες ομάδες αντιβιοτικών. Μόλις 70 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση των αντιβιοτικών, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο της έλλειψης αποτελεσματικών αντιβιοτικών στο μέλλον για τη θεραπεία ασθενών που μολύνονται από διάφορους τύπους βακτηρίων.

Χρήση Αντιβιοτικών - δείξτε υπευθυνότητα

Για να τροποποιήσετε την αφίσα χρειάζεται να εγκαταστήσετε τη γραμματοσειρά Meta Pro προτού ανοίξετε το αρχείο σε περιβάλλον Illustrator ή InDesign. Μην ανοίγετε το αρχείο .ai χωρίς να έχετε πρώτα εγκαταστήσει τη γραμματοσειρά.

Εάν εγκαταστήσετε τη γραμματοσειρά και τροποποιήσετε το αρχείο, μετά την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων πρέπει να την απεγκαταστήσετε διότι το ECDC δεν είναι εξουσιοδοτημένο να χορηγεί δικαιώματα χρήσης της γραμματοσειράς.

Η προσθήκη γραφικών, εκτός από λογότυπα, πρέπει να αποφεύγεται. Μην αλλάζετε τα χρώματα, το διάστιχο, τη διάταξη ή το μέγεθος των χαρακτήρων (εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο). Το ECDC ελέγχει τις τροποποιήσεις.

Τέλος, μην παραλείπετε να αναφέρετε το ECDC ως πηγή της αφίσας.