Antibiotika: Vær ansvarlig

infografik informationsmateriale værktøjssætmateriale

Infografikken forklarer, hvad antibiotikaresistens er og stiller skarpt på omfanget af de problemer, vi står over for som følge af antibiotikaresistens og antibiotikaforbrug hos mennesker – på hospitaler og i samfundet.

Forbruget af antibiotika varierer stærkt mellem de forskellige EU/EØS-lande. I landene med det højeste forbrug bruger folk 3,4 gange så meget antibiotika som i landene med det laveste forbrug. I hospitalssektoren viser de seneste data fra ECDC, at forbruget af carbapenemer – en gruppe antibiotika – steg betragteligt i seks lande, og i ingen af landene var der et fald. Desuden viser infografikken resistensen (i procent) over for de mest almindelige grupper af antibiotika. Kun 70 år efter indførelsen af antibiotika står vi over for en mulig fremtid uden effektive antibiotika til behandling af patienter, der er smittet af flere typer af bakterier.

Infografik: Antibiotika: Vær ansvarlig

Hvis du vil ændre infografikken, skal du installere fontpakken (Meta Pro), før du åbner Illustrator- eller InDesign-filen. Du skal ikke åbne .ai-filen, før du har installeret fontene.
 
Hvis du ændrer filen og installerer fonten, beder ECDC dig afinstallere fonten efter at have foretaget ændringen, da ECDC ikke kan udstede licens for fonten.
 
Vi henstiller, at du undgår at tilføje grafiske elementer bortset fra ekstra logoer. Undgå venligst at ændre farver, afstande, opstilling eller fontstørrelse (medmindre det er absolut nødvendigt). ECDC vil gerne være behjælpelig med at gennemgå eventuelle ændringer i materialet.
 
Endelig beder vi dig angive ECDC som kilde til denne infografik.