Аптечни пликове

материал за инструментариум

ECDC не желае да стимулира по никакъв начин прекомерната употреба на торбички, тъй като в повечето страни се полагат усилия да се обезсърчи тяхното използване с цел намаляване на ненужните отпадъци. Въпреки това е ясно, че в някои страни аптечните торбички са се превърнали в нещо като „полупостоянно място за съхранение“ за лекарства и медицински документи и поради тази причина биха могли да бъдат използвани за отпечатване на визуализациите и за популяризиране на посланието, свързано с разумната употреба на антибиотици.

Пликове за лекарства ​

Изтегляне

Thumbnail
Пликове за лекарства ​ - BG - [JPG-370.46 KB]
Аптечни пликове - BG - [PDF-511.59 KB]

Свързани теми

Data

Материали за кампании, насочени към широката общественост, на тема самолечение с антибиотици

комуникационен инструментариум

Пакетът съдържа шаблонни материали и основни послания, фокусирани върху самолечението с антибиотици, идеи за дейности за повишаване на осведомеността, тактики за достигане на посланията до широката общественост.