Плакат: Антибиотици. Използвайте ги разумно — и никога при настинка и грип

информационен материал плакат материал за инструментариум

40% of all Europeans wrongly believe that antibiotics work against colds and flu, show the data from the 2013 Eurobarometer on antibiotic consumption and knowledge.

Плакат: Антибиотици. Използвайте ги разумно — и никога при настинка и грип.

Плакати: самолечение с антибиотици

Data

Материали за кампании, насочени към широката общественост, на тема самолечение с антибиотици

комуникационен инструментариум

Пакетът съдържа шаблонни материали и основни послания, фокусирани върху самолечението с антибиотици, идеи за дейности за повишаване на осведомеността, тактики за достигане на посланията до широката общественост.