Шаблонно писмо за предписващите първична медицинска помощ лекари

материал за инструментариум

Шаблонно писмо, което националните обществени здравни власти да изпратят до предписващите първична медицинска помощ лекари за представяне на Европейския ден на антибиотиците.

Материалите по-долу са налични само на английски език.

Изтегляне

Свързани теми

Data

Материали за кампании, насочени към лекарите в извънболничната помощ

комуникационен инструментариум

Инструментариумът съдържа шаблонни материали и основни послания за здравни специалисти, идеи за дейности за повишаване на осведомеността и тактики за достигане на посланията до доставчици на първични грижи и пациенти.