Антибиотиците - бъдете отговорни

инфографика информационен материал материал за инструментариум

Инфографиката обяснява какво представлява резистентността към антибиотици и изтъква степента на проблемите, пред които сме изправени поради резистентността към антибиотици и потреблението на антибиотици при хората – в болниците и извън тях.

Потреблението на антибиотици варира в широки граници в страните в ЕС/ЕИП. В страните с най-високо потребление хората употребяват 3,4 пъти повече антибиотици в сравнение със страните с най-ниско потребление. В болничния сектор най-новите данни на ECDC показват, че потреблението на карбапенеми — голяма група антибиотици от последно поколение — значително се е увеличило в шест страни, а никоя от страните не е показала намаляване. Освен това инфографиката показва процентите на резистентност към най-често срещаните групи антибиотици. Само 70 години след въвеждането на антибиотиците сме изправени пред вероятно бъдеще без ефективни антибиотици за лечение на пациентите, заразени с редица видове бактерии.

Антибиотиците - бъдете отговорни

Ако искате да промените инфографиката, имайте предвид, че трябва да инсталирате пакета с шрифтове (Meta Pro), преди да отворите файла в Illustrator или InDesign. Не отваряйте .ai файла, без първо да сте инсталирали шрифтовете.

Ако променяте файла и инсталирате шрифта, ECDC изисква да деинсталирате шрифта след извършване на промяната, тъй като ECDC няма право да дава лиценз за него.

Препоръчваме да не се добавят графични елементи, с изключение на допълнителни лога. Не променяйте цветовете, интервалите, организацията или размера на шрифта (ако не е абсолютно необходимо). ECDC с удоволствие ще провери промените.
В заключение, посочете ECDC като източника на инфографиката.