Huvudbudskap till yrkesverksamma vid sjukhus och i andra vårdmiljöer

informationsmaterial viktiga budskap verktyglådans innehåll

Huvudbudskap till yrkesverksamma vid sjukhus och i andra vårdmiljöer: chefer/administratörer, specialister på infektionssjukdomar, yrkesverksamma inom vårdhygien/förebyggande och kontroll av infektioner, epidemiologer, förskrivare, nyligen utexaminerade läkare och studenter, farmaceuter, sjuksköterskor, kliniska mikrobiologer, och yrkesverksamma vid akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar samt vid inrättningar för långtidssjukvård.