Växande motstånd mot sista linjens antibiotika: 2013

grafisk information informationsmaterial

Karbapenemer är en viktig klass av sista linjens antibiotika för behandling av bakteriella infektioner. Spridningen av karbapenemresistenta infektioner är ett hot mot sjukvården och patienternas säkerhet i Europa eftersom möjligheten att bota infektioner hotas.

Materialen nedan finns endast på engelska.

Growing resistance to last-line antibiotics: 2013