ECDC:s roll

Det europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) beslutade under 2008 att man skulle etablera den europeiska antibiotikadagen (EAAD) den 18 november som en plattform för att stödja nationella kampanjer inom hela EU.

I november 2001 antogs Europeiska unionens råds rekommendation om återhållsam användning av antimikrobiella medel inom humanmedicin. Där fastslogs att EU:s medlemsstater bör informera allmänheten om betydelsen av en återhållsam användning av antimikrobiella medel. Som en följd av detta och framgångarna för vissa nationella kampanjer, som Belgiens och Frankrikes, beslutade Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) under 2008 att man skulle etablera Europeiska antibiotikadagen den 18 november som en plattform för att stödja nationella kampanjer inom hela EU.

ECDC:s uppgift är att identifiera och bedöma riskerna för smittsamma sjukdomar för EU:s medborgare och informera om dessa risker. Här ingår även antibiotikarestensens område. Hanteringen av dessa risker samt de faktorer som bidrar till kontrollen av smittsamma sjukdomar är varje EU-medlemsstats ansvar.

Verksamhet hos ECDC med koppling till denna fråga äger rum inom ramen för programmet för antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner [LINK]. ECDC:s huvudsakliga arbetsområden omfattar övervakning, epidemiologisk omvärldsbevakning, utveckling av evidensbaserade riktlinjer och systematiska genomgångar, utbildning och stöd till EU:s medlemsstater. ECDC har också lanserat och uppdaterar regelbundet en katalog med resurser på nätet för förebyggande och kontroll av antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner för att stödja de av EU:s medlemsstater som behöver hjälp med att utveckla nationella riktlinjer. Slutligen ansvarar ECDC för den Europeiska antibiotikadagen den 18 november varje år.

Sedan 2008 samarbetar ett stort antal hälso- och yrkesrelaterade organisationer, liksom Europeiska kommissionen och Världshälsoorganisationens Europakontor (WHO/Europe), med ECDC om att ta fram kommunikationsmaterial och planera aktiviteter med allmänheten och vårdpersonal på sjukhus som målgrupper. Dessutom har fler än 43 länder i Europa genomfört kampanjer sedan dess – allt under Europeiska antibiotikadagens paraply.

Sedan 2015 leder Världshälsoorganisationen den internationella antibiotikaveckan, en internationell kampanj som äger rum under den vecka då den 18 november infaller. Europeiska antibiotikadagen samverkar med den internationella antibiotikaveckan.