Faktablad: primärvården

faktablad informationsmaterial verktyglådans innehåll

Ett faktablad om antibiotikaresistens i primärvården ger läkare information om den senaste utvecklingen på EU-nivå och nationell nivå.