Vloga ECDC

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je leta 2008 odločil, da bo 18. november evropski dan ozaveščanja o antibiotikih, in tako zagotovil platformo za zagotavljanje podpore nacionalnim kampanjam v regiji.

EU je novembra 2001 sprejela Priporočilo Sveta o preudarni rabi protimikrobnih sredstev v humani medicini, v katerem je bilo navedeno, da morajo države članice EU obvestiti splošno javnost o pomenu preudarne uporabe protimikrobnih sredstev, predstavljen pa je bil tudi uspeh nekaterih nacionalnih kampanj, npr. v Belgiji in Franciji. Na podlagi tega je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) leta 2008 odločil, da bo 18. november evropski dan ozaveščanja o antibiotikih, ter tako zagotovil platformo za zagotavljanje podpore nacionalnim kampanjam v regiji.

Center ECDC je pristojen za opredelitev in oceno tveganj nalezljivih bolezni za državljane EU ter obveščanje o teh tveganjih, kar vključuje tudi področje odpornosti proti mikrobom. Obvladovanje teh tveganj in tudi dejavnikov, ki prispevajo k obvladovanja nalezljivih bolezni, je v pristojnosti posamezne države članice EU.

Dejavnosti, povezane s to temo v centru ECDC, potekajo v okviru programa za preprečevanje odpornosti proti mikrobom in okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo. Med glavnimi področji dela centra ECDC so nadzor, epidemiološko obveščanje, razvijanje smernic, podprtih z dokazi, in sistematičnih pregledov, usposabljanje, podpora državam članicam EU. Center ECDC je tudi vzpostavil in redno posodablja imenik spletnih virov za preprečevanje in obvladovanje odpornosti proti mikrobom in okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, s čimer podpira države članice EU, ki morajo oblikovati nacionalne smernice. Nazadnje, center ECDC vsako leto 18. novembra usklajuje evropski dan ozaveščanja o antibiotikih.

Od leta 2008 so številne zdravstvene in strokovne organizacije ter Evropska komisija in Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo kot partnerji sodelovali s centrom ECDC pri pripravi komunikacijskih gradiv in načrtovanju dejavnosti, namenjenih ciljnim skupinam, kot so splošna javnost in strokovni delavci v bolnišnicah. Poleg tega je od navedenega leta več kot 43 držav v evropski regiji pripravilo kampanje pod okriljem evropskega dneva ozaveščanja o antibiotikih.

Svetovna zdravstvena organizacija od leta 2015 vodi svetovni teden ozaveščanja o antibiotikih, tj. svetovno kampanjo, ki poteka v tednu okrog 18. novembra. Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih kot partner sodeluje pri svetovnem tednu ozaveščanja o antibiotikih.